Διευθύντρια: Σταθοπούλου Παναγιώτα, Εικαστικός, Δρ. Φιλοσοφίας

Βιογραφικό

Υποδιευθυντής Α'. Παπανικολάου Σταμάτης, Μαθηματικός

Βιογραφικό

Υποδιευθύντρια B΄. Ιωαννίδου Ελένη, Γαλλική Φιλολογία

Βιογραφικό