ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ - ΤΑΞΗ Γ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ: Γ1 ΤΜΗΜΑ: Γ2
Θρησκευτικά ΜΑΡΓΙΟΡΑ Ε. ΜΑΡΓΙΟΡΑ Ε.
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ Ε. ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ Ε.
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ Ε. ΚΑΡΑΒΑ ΤΣΕΒΔΟΥ Π.
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ.
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 
από μετάφραση
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ.
Μαθηματικά ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.
Φυσική ΚΟΥΛΙΖΟΣ Α. ΚΟΥΛΙΖΟΣ Α.
Χημεία ΤΖΙΜΑ Θ. ΤΖΙΜΑ Θ.
Βιολογία ΤΖΙΜΑ Θ. ΤΖΙΜΑ Θ.
Ιστορία ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ Ζ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ Ζ.
Πληροφορική ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
Φυσική Αγωγή ΣΑΜΑΡΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή    
--- Ξένων Γλωσσών    
Αγγλικά ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ Ζ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ Ζ.
Γαλλικά ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.
Γερμανικά ΣΑΚΙΩΤΗ Α.