Το σχέδιο Καταστατικού του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

 

Δείτε το τελικό καταστατικό του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (Ανάρτηση: 28/12/2017)